Telekomunikace

Dodáme a nainstalujeme ISDN pobočkové ústředny menšího rozsahu, asi do 40 poboček, využívající digitální, nebo analogové telefonní přístroje. Pobočky je možno vybavit také faximilními zařízeními, bezdrátovými telefony, náhlavními soupravami apod. Připojení na nadřazené ústředny lze realizovat bez provolby ( ISDN A ), nebo s provolbou ( ISDN D ). Ústředny lze vybavit nezávislým zdrojem, pro případ výpadku el. energie. K ústředně lze připojit dveřní telefon s až 16 tlačítky, umožňující zavolat na předem určený telefon, který pomocí kódu a při předinstalaci elektrického zámku, otevře dveře. Dveřní telefony je možno rozšířit i na videoprovedení. Tyto dveřní telefony i videotelefony dodáváme i jako samostatné instalace, tedy bez telefonní ústředny.